Een goede overstap naar de cloud

Waar moet je als organisatie rekening mee houden bij een migratie naar de cloud? Een transitie naar de cloud kan bij grote omgevingen enkele maanden in beslag nemen. Bij een migratietraject neem je de gehele IT structuur opnieuw onder de loep. Daarbij kun je je afvragen of je bestaande applicaties ook naar de cloud kunt verhuizen. Het is daarom belangrijk om inzicht te krijgen in het bestaande IT-landschap en in de te verwachten voordelen of besparingen.

Migratie van je IT-platform, overstappen naar de cloud – als organisatie krijg je er vroeg of laat mee te maken. Wanneer de hardware de economische of fysieke levensverwachting heeft bereikt, opslagruimte niet meer voldoet of als nieuwe gebruikerswensen, zoals extern samenwerken, moeilijk gefaciliteerd kunnen worden.

Ortimo helpt organisaties bij de migratie van IT-systemen – van on-premise naar hybride en cloud-oplossingen (of andersom). De overstap naar een nieuwe omgeving is bovendien een goed moment om de functionaliteit en inrichting te herzien. Hoe werkt je organisatie? Hoe gebruik je het huidige IT-systeem? Welke wensen zijn er met betrekking tot de functionaliteit? Een migratie is nooit een één-op-één overstap. Ook als het gaat om contentmigratie kunnen we je van dienst zijn. Denk aan het verplaatsen (of samenvoegen) van grote hoeveelheden documenten en dossiers van on-premise naar cloud of van cloud naar cloud.