Beperk de impact van incidenten en waarborg uw bedrijfscontinuïteit

ICT-ontwikkelingen bieden uw organisatie nieuwe kansen. Maar nieuwe kansen brengen onvermijdelijk nieuwe ICT-uitdagingen en -bedreigingen met zich mee. Fysieke bedreigingen die van alle tijden zijn zoals brand, stroomuitval, waterschade of problemen met hardware, maar ook nieuwe digitale bedreigingen zoals dataverlies of cybercriminaliteit. Deze bedreigingen vormen een reëel risico voor uw business continuity, met alle (financiële) gevolgen van dien.

Helaas zijn (security-)incidenten en andere calamiteiten nooit helemaal te voorkomen. Wél kunt u met de juiste maatregelen effectief de impact ervan beperken en daarmee de bereikbaarheid van uw organisatie en de continuïteit van uw bedrijfsprocessen waarborgen.

Bij Ortimo bieden we daar drie belangrijke oplossingsrichtingen voor: kwaadaardig netwerkverkeer onderscheppen, cruciale data veilig back-uppen en met Disaster Recovery-maatregelen uw organisatie snel weer back in business krijgen. Door u met deze passende oplossingen te ontzorgen kunt u zich weer veilig op uw kernactiviteiten richten.